Välkommen till NjSG

Det här är Njurförbundet Stockholm Gotlands (NjSG) officiella hemsida. Här kan du läsa om vår verksamhet, anmäla dig till aktiviteter och få en hel del kompletterande information om njursjukdomar.

Inbjudan till föreläsning om njurtransplantation
Tid: 16 januari 2017
Klockan: 15.30 – 18.30
Plats: Birkeaulan, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, Hälsovägen.
Läs mer här.