Bli medlem

Medlemsavgiften är 280 kr per år.
Barn och ungdom under 18 år boende på samma adress som vuxen medlem betalar 50 kr/år.

Ansök om medlemskap!

Gå vidare till anmälningsformuläret på webben här: Ansökan om medlemskap

Du kan också bli medlem genom att sätta in rätt belopp till NjSG (Njurförbundet Stockholm Gotland) till bankgiro 5068-2350 eller plusgiro 5 57 69-4 (observera att plusgirot upphör att gälla from 1 januari 2016)
På inbetalningskortet, uppge: namn, adress, födelseår och om du är njursjuk, transplanterad, donator eller stödjande medlem.

Viktigt med medlemskap!

Endast medlemmar erhåller rabatt vid aktiviteter och tidningarna NJURFUNK direkt hem i brevlådan. Tänk också på att ju fler medlemmar vi är desto mer lyssnar politikerna och sjukvården på våra krav.

Välkommen som medlem för att:

  • Få information och utbildning om njurar och njurvård.
  • Få rehabilitering och rekreation.
  • Uppleva gemenskap med andra i samma situation.
  • Vara med och påverka.

Njurförbundet Stockholm Gotland
St Göransgatan 84
112 38 Stockholm
Telefon: 08-653 39 10
Fax: 08-653 39 11
E-post: christina.engstrom@njurforbundet.se
Hemsida: http://njsg.njurforbundet.se