Barn och Föräldrar

Föräldragruppen har som organisationsidé att sprida kunskap om de njursjuka barnens och deras familjers villkor, att stödja familjerna och skapa samhörighet samt att förbättra njursjukvården. Sex föräldrar utgör tillsammans den styrgrupp som leder arbetet.

Läs mer på Njurförbundets föräldragrupp >>