Kontakt

Postadress:

Njurförbundet
Box 650
101 32 Stockholm

Besöksadress:

Barnhusgatan 20, 3 tr
Stockholm
Telefon: 08-546 405 00

Organisationsnummer: 802006-1332
PlusGiro 25 30 67-3
Bankgiro 690-1334
Plusgiro Njurfonden 900 367-4
BankGiro Njurfonden 900-3674

Kansliet

Sara Norman, verksamhetschef
sara.norman@njurforbundet.seTfn: 08-546 40 501
Mobil: 070-33 66 401

Allmänna frågor
info@njurforbundet.se
Tfn: 08-546 40 500

Ida Mourujärvi, administrativt ansvarig
ida.mourujarvi@njurforbundet.se
Tfn: 08-546 40 502

Kerstin Engdahl, Njurfonden
Tfn: 08-546 40 500
kerstin.engdahl@njurforbundet.se

Njurfonden
Gåvotelefon: 020-900 100

Håkan Hedman, förbundsordförande
Mobil: 070-718 16 70
hakan.hedman@njurforbundet.se

Njurfunk sara.norman@njurforbundet.se

Facebook
njurförbundets facebookgrupp

Namn E-postadress Meddelande