Styrelsen

Ordförande

Björn Nilsson

Ordförande Björn Nilsson

Kontaktuppgifter:
Mobil: 070-771 53 02
E-post: nilsson.bjorn@telia.com

Vice ordförande

Lars Rekke

Ledamot Lars Rekke

Kontaktuppgifter:
Mobil: 070-962 64 49
E-post: lars@rekke.se

Ledamot

Mikaela Persson

Kontaktuppgifter:
Mobil: 073-506 74 10

E-post: persson.mikaela@live.com

Ledamot

Börje Harrvik

Kontaktuppgifter:
Telefon: 08-618 43 53
E-post: b12harrvik1@gmail.com

Ledamot

Britt-Marie Alm

Kontaktuppgifter:
Telefon: 08-82 16 01
Mobil: 070-850 98 02

Ledamot

Bo Holmén

Kontaktuppgifter:
Telefon: 070-539 23 73
Epost: akessonholmen@gmail.com

Ledamot

Gunilla Stenström

Kontaktuppgifter:
Telefon: 070-586 28 73
Epost: chickenstenstrom@gmail.com

Suppleant

Mats-Ola Rödén

Kontaktuppgifter
Telefon: 070-447 91 47
Epost: roden.gotland@telia.com

Suppleant

Margarethe Höglund

Kontaktuppgifter
Telefon: 070-855 20 51
Epost: rgmzh@hotmail.comValberedning

Lars Eriksson, 070-558 24 25

Roland Ernhoff